מחיר: 55 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-35-3:ISBN
על המחבר
פרופ' יעקב בלידשטיין
, חתן בפרס ישראל בתחום מחשבת ישראל (תשס"ו), נמנה עם מייסדי המחלקה למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן גוריון ושמש בה כפרופסור מן המניין במשך שנים רבות. פרופ' בלידשטיין פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בקשת רחבה של נושאים מתחום מחשבת ישראל ותושב"ע. בין ספריו: עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם (תשמ"ג), התפילה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם (תשנ"ד), סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם (תשס"ב), עיונים במחשבת ההלכה והאגדה (תשס"ד).
עצב נבו
מיתת משה במדרשי חז"ל
יעקב בלידשטיין
204 עמודים | תשע"ו | 2016 | גודל 14x22 ס"מ |
כריכה קשה
ספר זה מתבונן בסיפור הטרגי ביותר בתורה - מות משה ממזרח לירדן ערב הכניסה לארץ הטובה – באספקלריא של מדרשי חז"ל. את הספר מלווה לכל ארכו המתח...
קראו עוד
פסוקי המקרא 7
מבוא 11
פרק א: למה מת משה? 23
א. מבוא 23
ב. סרבנותו של משה לגאול את העם 29
ג. משה מת עם דור המדבר ולמענו 41
פרק ב: מיתה צפויה מראש 62
א. מבוא 62
ב. הרמזים המוקדמים למות משה והעם במדבר 64
פרק ג: משה נלחם על חייו 80
א. מבוא 80
ב. הערעור על המוות 82
ג. משה ומלאך המוות 88
ד. לבעיית הצדק: למה נענש אהרן, ומה צפוי ליהושע? 92
ה. התפילה החסרה 96
פרק ד: הטרנספורמציה: מוויכוח להשלמה 102
א. מבוא 102
ב. פתיחת המדרש 103
ג. ייחודו של משה 105
ד. בקשו עלי רחמים 111
ה. שתי שבועות 117
ו. מתיירא אני 120
ז. משה כתלמידו של יהושע 123
ח. לא מת אלא לי? 133
ט. לקראת המוות: בין משה לבין עמו 135
נספח 140
פרק ה: האם משה מת? 146
א. המקרא והמדרש: משה מת 146
ב. ספרות הבית השני 147
ג. ויש אומרים: לא מת משה 151
ד. גניזת משה 157
ה. על פי ה': מיתת נשיקה 162
ו. משה איש האלהים 165
פרק ו: קבורת משה 170
א. מבוא 170
ב. ה' קבר את משה 174
ג. היה משה נתון על ידו של הקב"ה ארבעת מילין 176
ד. ריכוך המסורת? 185
ה. משה קבר את עצמו 186
ו. על הסתרת מקום הקבורה 189
פרק ז: הרהורי סיום 197

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.