מאמרים וספרים על ארץ ישראל
תולדות ארץ ישראל
מחקרי יהודה ושומרון
מולטימדיה
אתרים על מצוות התלויות בארץ
גבולות הארץ
ירושלים
סיורים
קישורים חיצוניים
חזרה לעמוד הראשי

 

 

 

 

 ספרים בנושא ארץ ישראל בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת
על אתר, בטאון לענייני ארץ ישראל
מאמרים על פרשות השבוע בנושא ארץ ישראל / יצחק מייטליס
הרב שלמה אבינר / מצוות כיבוש הארץ לרמב"ם
יהודה אליצור / ארץ ישראל במחשבת המקרא
ד"ר יואל אליצור / על האותנטיות של "חלקת השדה"- קבר יוסף
יואל אליצור / התפיסה הטריטוריאלית בכפר הערבי ובגיאוגרפיה המקראית
אברהם ארזי / תקנות משום יישוב ארץ ישראל
זאב ח' ארליך / משפחת המטרי והגבעונים
חנן אשל / נוב עיר הכהנים ("שומרון ובנימין" / בעריכת זאב ארליך)
אחיעזר ארקין / הרב שמואל מוהליבר זצ"ל ומזכרת בתיה
מאיר בניהו / עלייתו של הרמח"ל לארץ ישראל
י. בן צבי / הגר"א וניסיונותיו לעלות לארץ-ישראל
יואל גיל / ארץ ישראל במשנת הרמב"ם
דב גינזבורג / הכינרת וסביבותיה בספרות חכמי ישראל
הרב חנוך-זונדל גרוסברג / מקורות על מערת המכפלה
הרב שלמה יוסף זוין / שמיטה
הרב יעקב זיסברג / עצמאות ישראל בארצו - מצווה או עצה?
הרב יעקב זיסברג / ויתור על חלקים מארץ ישראל - לאור פרשיות בתנ"ך ובתולדות ישראל
הרב יעקב זיסברג / ביאור ה'ספרי' במצוות ישוב ארץ ישראל
רב יעקב ח' חרל"פ / מכירת בתים וקרקעות בארץ-ישראל לנכרי
רבי משה טייטלבוים / ויואל משה - על האידיאולוגיה של שיטת סטמר
אברהם יערי / תלמידי הגר"א והשתרשותם בארץ
אברהם יערי / תפילות מיוחדות מארץ ישראל
הרב מנחם מ. כשר / דעת תורה על השבועה שלא יעלו ישראל בחומה לא"י
רבי נחמן מברסלב / לקט תפילות על ארץ ישראל
בצלאל לנדוי / הנצי"ב מוואלוזין במערכה למען ישוב ארץ ישראל וקדושתה
ד"ר אריה מורגנשטרן / נסיונו של ר' ישראל משקלוב לחדש את הסמיכה
יהודה מוריאל / מצוות כיבוש ארץ ישראל וישובה
אורן מס / קווים, כיוונים וכוונות מאברהם אבינו ועד דוד המלך
אורן מס / קו הצפון העתידי - קו התפילה?
חיים נבון / מסירת שטחים במקום פיקוח נפש
חיים נבון / מצוות יישוב ארץ ישראל
חיים נבון / יציאה מארץ ישראל
צבי א' נויגרשל / איסור הישיבה בארץ מצרים
הרב אלחנן סמט / בין מדבר לנהר - שבחה הכפול של הארץ
יצחק ספיר / קיום מצוות בארץ ישראל
הרב מרדכי עמנואל / גבולות ארץ ישראל (חלקים א-ד)
הראי"ה קוק זצ"ל / עבודה עברית
טל קלאר / לבונה
הרב עוזי קלכהיים / הזכות המוסרית בירושת הארץ בכתבי הרמב"ן
יצחק קראוס / שלוש השבועות
צ"מ רבינוביץ / ארץ ישראל במשנתה של החסידות
יהודה רוזנברג / ארץ ישראל - קדושה וכיבוש (לקט מקורות)
חיים ריבלין / תורת ארץ ישראל במשנת הרמב"ן
הרב ארי יצחק שבט / 'תירוץ הפרנסה' - כמניע לאי עלייה לארץ ישראל
יהושע שוורץ / דרום הר חברון בתקופת המשנה והתלמוד (פרקים בנחלת יהודה / זאב ארליך)
רפאל שוח"ט / ארץ ישראל במשנת הגר"א