מאמרים וספרים על ארץ ישראל
תולדות ארץ ישראל
מחקרי יהודה ושומרון
מולטימדיה
אתרים על מצוות התלויות בארץ
גבולות הארץ
ירושלים
סיורים
קישורים חיצוניים
חזרה לעמוד הראשי

 

 

 

 

 יהודה איזנברג / היאחזות בארץ בימי משבר
יהודה אליצור / ח'ליל אל-רחמן - חברון
מדרשי האגדה ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל / יהודה אליצור
ד"ר חוה אשכולי / היישוב היהודי בארץ ישראל נוכח השואה
טוביה כהנא / ארץ ישראל בתקופת האבות
טוביה כהנא / ארץ ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות
ירמיהו מלחי / מצוות ישוב ארץ ישראל בראיה הסטורית
רונית מעוז / התפיסה של מקצב העונות החקלאיות מתקופת המקרא ועד סוף תקופת
התלמוד (עבודת מ"א)

דורית סגל / החצר ומתקניה בתקופת המשנה והתלמוד (עבודת מ"א)
יצחק מייטליס / לחפור את התנ"ך - על מקרא וארכיאולוגיה
גדליה פנסטרהיים / תופעת הירידה מהארץ של היישוב הישן (עבודת גמר בהיסטוריה)