מאמרים וספרים על ארץ ישראל
תולדות ארץ ישראל
מחקרי יהודה ושומרון
מולטימדיה
אתרים על מצוות התלויות בארץ
גבולות הארץ
ירושלים
סיורים
קישורים חיצוניים
חזרה לעמוד הראשי

 

 

 

 

 הרב שלמה אבינר / מהי ירושלים?
הרב שלמה אבינר / ירושלים במהלך גאולתנו
הרב יעקב אריאל / והנצח - זו ירושלים
שרגא גפני / ירושלים בימי קדם
אשר גרוסברג / כיצד הוכשרו המקוואות בימי הבית השני - מצדה וירושלים (pdf)
אשר גרוסברג / כיצד התכונן חזקיהו למצור סנחריב? (pdf)
ד"ר זאב וילנאי / הכותל המערבי במסורת ישראל
הרב יצחק לוי / שיעורים בנושא ירושלים המקראית
ד"ר יום-טוב לוינסקי / מנהגות ליד הכותל המערבי
בצלאל לנדוי / הישוב החסידי בירושלים בראשיתו
בצלאל לנדוי / הכותל - סמל ירושלים בגולה
יהודה לפידות / חלוקתה של ירושלים בתש"ח והסיבות לנפילתו של הרובע היהודי
הרב ד"ר דוד מישלוב / עיונים בברכת "בונה ירושלים"
ד"ר יוסף נדבה / משפט הכותל
פרופ' אנדרה נהר / ירושלים שלי
ד"ר יהושע עמיר / ישעיהו - איש ירושלים
ד"ר דוד פלוסר / ירושלים בימי בית שני
הראי"ה קוק / חיבת ירושלים
ד"ר יהודה קיל / ירושלים במקרא
שמואל קליין / שמות קדמונים ומשמעותם - פרק מחיי ירושלים בימי הבית השני
יהושע קניאל / בתי הדין של העדות בירושלים במאה הי"ט
אברהם ב' ריבלין / "חורבת רבי יהודה החסיד" בירושלים
חיים שוארצבום / הכותל המערבי במסורת האיסלאם
ישראל תא-שמע / מעמד ירושלים בחלוקת הארץ
מפות עתיקות של ירושלים
מגוון רחב של תמונות בירושלים. התמונות צולמו בטכנולוגית IPIX - תמונה ב360 מעלות

קדמוניות ירושלים

יוסף ברסלבי / שיקום ירושלים ותהלוכת התודות בספר נחמיה (pdf)
אשר גרוסברג / מקוואותיה העתיקים של ירושלים (pdf)
אשר גרוסברג / תחומיה המוקדשים של ירושלים (pdf)
אשר גרוסברג / התחום המקודש של ירושלים (pdf)
אשר גרוסברג / זכר למקדש בבתי הכנסת העתיקים (pdf)
אשר גרוסברג / איתור תחומי הר הבית ומקום המקדש (pdf)
אשר גרוסברג / מזבח, כבש ונסכים (pdf)
זאב וילנאי / ירושלים בתלמוד ובמדרש (pdf)
טוביה כהנא / להבנת המקרא על הלכות ירושלים (pdf)
ב"צ לוריא / תחומי הר הבית (pdf)
ב"צ לוריא / שער טדי (pdf)
ב"צ לוריא / שערי חולדה (pdf)
ב"צ לוריא / "ומעין מבית ה' יצא..." (pdf)
ב"צ לוריא / שתי נבואות על תקומתה של ירושלים (pdf)
ב"צ לוריא / כיצד נעשית פרה אדומה (pdf)
ב"צ לוריא / החברה הירושלמית מלפני חורבן הבית (pdf)
ב"צ לוריא / המשואות לקידוש החודש (pdf)
ברוך שרביט / הכהן בכת מדבר יהודה (pdf)