"שולחן ערוך"

מוקדש ל"שולחן ערוך" למלאת 400 שנה להדפסתו

מתוך: מחניים, גיליון צ"ז תשכ"הה"שולחן ערוך" בקהל חסידים / מאת יצחק אלפסי
"שולחן ערוך" ושו"ע הרב / מאת הרב ש.י. זוין
פרשני ה"שולחן ערוך" / מאת שמואל חגי
ספריו של רבי יוסף קארו / מאת נפתלי בן-מנחם
מפעלו בהלכה של מרן יוסף קארו / מאת פרופ' ח.ז. הירשברג
המהדורות הראשונות של ה"שולחן ערוך" / מאת א.מ. הברמן
ה"שולחן ערוך" ויהדות תימן / מאת משה צדוק
ה"שולחן ערוך" ורבי משה איסרליש (הרמ"א) / מאת ד"ר יהושע הורוביץ
ה"שולחן ערוך" והגר"א / מאת בצלאל לנדוי

רבי יוסף קארו - מחבר ה"שולחן ערוך"