מנהגי עדות ישראל בצומות
דיני החודש - ספר התודעה
נבואות הנחמה בעת מצור ירושלם / הרב שמשון רפאל הירש
צום אבל ותעניות בישראל / פרופ' דוד פלוסר
הצום במקרא / עמוס חכם
התענית והסיגוף בדברי חז"ל / ד"ר אברהם ארזי
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא חודש טבת