מיקום המאמר: 1. תושבע, מאמרים בהלכה, ההלכה והחיים המודרניים <-- ביצוע ע"י ענת 09.08.05 --> תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
תולדות ההלכה והחיים המודרניים

יצחק איזק ואלכסנדר קליין

מתפרסם לראשונה באתר דעת • תשס"ה • 2005


תוכן המאמר:
1. הצגת הבעיה


2. התורה

2.1 קדמות התורה
2.2 נצחיות התורה
    2.2.1 התורה קדמה לעולם - הרעיון והשלכותיו
    2.2.2 קיומה העצמי וערכה המוחלט של התורה
    2.2.3 קיומה הנצחי של התורה ושלמותה
2.3 הצורך בחוקים טרנסצנדנטיים
   2.3.1 שיטת רבי יהודה הלוי
   2.3.2 שיטת הרמב"ם

3. המסורת הכתובה ורציפות מסירתה

3.1 עדות מהנביאים והכתובים לידיעת ההלכה

4. תורה שבעל פה

4.1 העיקרון שיש תורה שבעל פה
4.2 רבדים שונים של התורה שבעל פה
4.3 רצף מסירת התורה שבעל פה
   4.3.1 הפרדיגמה ההתגלותית המורחבת
   4.3.2 הפרדיגמה ההתגלותית המתונה
   4.3.3 הפרדיגמה ההתגלותית המצומצמת
4.4 הדיון הפרדיגמטי בדברי חז"ל
4.5 גלגול העלאת התורה שבעל פה על הכתב
4.6 הערעור על תוקפה של התורה שבעל פה

5. השתלשלות ההלכה (חלק ראשון)

5.1 כללים וכלים
   5.1.1 פשוטו של מקרא
   5.1.2 אסמכתא ודרשה - המידות שהתורה נדרשת בהן
   5.1.3 גזרה ותקנה
   5.1.4 מנהג
   5.1.5 הלכה ומנהג על פי הסוד
   5.1.6 ספרות הלכתית וקודיפיקציה

5. השתלשלות ההלכה (חלק שני)

5.2 סמכות בית דין לשינוי ההלכה

5. השתלשלות ההלכה (חלק שלישי)

5.3 השפעת המסגרת החיצונית על הפסיקה
   5.3.1 אילוצים כלכליים כגורם להשתלשלות ההלכה
   5.3.2 אילוצים חברתיים כגורם לקביעת ההלכה
   5.3.3 סתירות בין הלכה ומדע
   5.3.4 השתנות הטבעים
   5.3.5 פרשנות מחודשת להלכה

5. השתלשלות ההלכה (חלק רביעי)

5.4 אתגרים חדשים ביצירת ההלכה בעידן המודרני
5.5 ריבוי כתות וקהילות בישראל
   5.5.1 ביזור הסמכות ההלכתית
5.6 רפורמה

6. סיכום


תקציר: דיון בהשתלשלות ההלכה ובבעיות הנובעות משינויים בסדרי החיים ובידע המדעי. התייחסות לבעיות ההלכה בעולם המודרני.

מילות מפתח: דת ומדע, מסורת, שינויים בהלכה, סמכות ההלכה, מודרנה, ידע מדעי.