מיון לפי שם המשורר

מיון לפי שם המשורר

אבן חן יעקב

אברהם אבן עזרא

אברהם הלוי אבן חסדאי

אברהם יצחק קאשטילו

אידל שושנה

איזקסון מירון ח.

אייזקס שרה זמירה

איתן חלי

אלחנן בן-יצחק

אליהו חלפון הלוי

אליעזר אזיכרי

אליעזר חפץ

אלעזר הקליר

אלעי מרדכי

אפרים לוצאטו

באר חיים

בוסאק מאיר

ביאלר יהודה ל.

בלומרט רות

בן-דב זהבה

בן-דוד דליה

בן-שפטיה אמתי

בר-חיים אסתר

ברכיה הנקדן

ברנר איתמר

גורל יונתן

גורל מינה

גליק מרגלית

גנן מ'

גרינבוים נתן

דאורי גילה

דב בר גינצבורג

דוד בן-משולם

דוד זאמושטש

דוד עונקינירה

דונש בן לברט

האי גאון

הלוי זרח

הלפרין שרה

הראל יצחק

וולף רות

וינשטוק-אשכול שפרה

וקנין יצחק

ורמן רוברט

זוטרא יצחק

זכריה (יחיא) בן סעדיה אלצאהרי

זלדה

חזקיה דוד אבולאפיו

חיה אסתר

חמיאל חיים

חקק בלפור

חקק הרצל

טברסקי-קסל שירה

טשרניחובסקי שאול

יאיר צבי

ידידה-ברגהש אריאלה

ידעיה הפניני בן-אברהם

יהודה אריה בן יצחק ממודינא

יהודה בן יצחק אברבנאל

יהודה בן-שלמה חריזי

יהודה הלוי

יהודה לייב גורדון

יואב א.

יוסף אבן ז'ברא

יוסף אלמנצי

יוסף בן יהושע הכהן

יוסף בן משה ג'אנשו

יוסף בן שמואל צרפתי

יוסף בן-דוד בן-סולי

ינאי

יעקב איכבוים

יעקב בן דוד פראנסיס

יעקב בן יצחק סגרי

יעקב טרפון

יפהן לאה

יצחק (מנדל) בן אבי זמרה

יצחק בן-גיאת

יצחק הכהן החבר

יעקב בן-מאיר

יצחק לוצאטו

ישראל נגארה

לא ידוע

לבשאי חיים

לוי מנחם

לוינזון רינה

לוצאטו משה חיים

לוצאטו שמואל דוד

לוריא יצחק (האר"י)

ליבנזון אברהם דב (אד"ם הכהן)

לידר ציפורה חנה

ליסיצקי אפרים א.

מאיר בן-ברוך

מאלי מתניה

מזיא אהרן

מטווך-מלך עדנה

מיכה יוסף לבנזון (מכ"ל)

מירסקי אהרן

מלאכי-לינטופ רחל

מליק-שירן יהודית

מנוחה

מנחם בן יהודה ד לונזאנו

מנחם בן סרוק

מסורי-כספי מישאל

מקסימוב אדוארד

מרים רבקה

משה בן יואב

משה בן מרדכי זכות

משה בן-יעקב בן עזרא

משלם בן-שלמה די-פיאירה

נפתלי הירץ ויזל

סבן יצחק

סבתו חיים

סולובייציק הרב יוסף דב

סעדיה בן יוסף

סעדיה גאון

סעדיה לונגו

עוזר יוסף

עזריה מן האדומים

עמנואל הרומי

עמנואל פראנסיס

פוגל דוד

פירסט רחל

פלאי פנחס

פלמוני בן פלח

פרץ בן יצחק בעער

צבאן בועז

צבן יחיאל

קוסמן אדמיאל

קורזקובה חוה ברכה

קלונימוס בן קלונימוס

קלונימוס בן-יהודה

קליין אדלינה

קמזון י.ד.

קנסטר ליאורה

רבינדרנאט טגורי

רבנו בחיי בן-יוסף

רוזנברג נעמי

רז אפרים

רחל מורסיגרו

רחל מורפורגו

ריבי

רימון י"צ

רימון יעקב

רפאל פירשטנהאל

רצבי שלום

צורף אפרים