ליבנזון אברהם דב (אד"ם הכהן)

ליבנזון אברהם דב (אד"ם הכהן)