Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר

דעת - חדש באתר
26/05/2024  הצמדת סכום דמי המזונות למדד אף שהדבר לא הוזכר בהסכם ואף שנכתב בהסכם שאין לצדדים תביעות נוספות / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

 

21/05/2024  גיור של יהודי שלפי חוק השבות נחשב לאינו יהודי / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
21/05/2024  חיוב האב בדמי מדור ילדיו למרות מגוריהם בדירה שבבעלות האם / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

 

20/05/2024  חקיקה אישית (פרסונלית) בדיני מיסים / אביעד הכהן

 

19/05/2024  חלוקת כספי פנסיה באופן לא שוויוני / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
19/05/2024  חיוב כתובה בגין חשדנות יתר וחיובו בתשלום אף קודם הגט / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

09/05/2024  התרשמות בית הדין מכנות בקשת שלום בית; ''מזונות מעוכבת'' – מהות ומקור הסמכות בכלל ובמקרי ''עגונות חו"ל'' בפרט / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

07/05/2024  בדין ''נזקקין לתובע תחילה'' והתייחסות לתביעות נגדיות במסגרת זה גובה וזה גובה / פסק דין מבית הדין האזורי באשדוד

 

02/05/2024  בקשת צאצאי המוריש לחזור בהם מהסכמתם לסמכות ביה הדין כאשר על ידי כך נגרע חלקה של יורשת קטינה / החלטה מבית הדין האזורי בנתניה

 

30/04/2024   : פשרה בחיוב כתובה כאשר התנהגותו האלימה של האיש היא מחמת פגיעה נפשית מפיגוע טרור / נימוקי פסק הדין מבית הדין האזורי בתל אביב

 

15/04/2024  מלכות בית דוד / פודקאסט חדש (10 שיחות)

 

14/04/2024  חיוב כתובת מאתיים זקוקים ושיעורה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

07/04/2024  "מצווה הבאה בעבירה" וראיות שהושגו באמצעים פסולים / מיכאל כהן

 

03/04/2024  דיני פורים: פרשת זכור, קריאת מגילה, תענית אסתר / גורביץ ראובן
03/04/2024  פניני הלכה: דיני הגעלת כלים / גורביץ ראובן

 

02/04/2024   סמכותו וחובתו של בית הדין לפסוק מזונות בהתאם לשיקול דעתו ההלכתי העצמאי באופן בלתי תלוי / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

31/03/2024  בשנה מעוברת נכתב בגט ''אדר'' ולא כתבו ''הראשון'' / פסק דין מבית הדין באשדוד
31/03/2024  חיוב וכפייה לגירושין אף בטרם בירור נושא הכתובה לאור דברי רבנו ירוחם / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

19/03/2024  בעל שחתם על ייפוי כוח בלתי חוזר להעברת חלקו בדירה לאשתו אך לא בוצע רישום בטאב / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

14/03/2024  חזרה ממחילה על כתובה, מתי פשרה צריכה קנין, וטענת קים לי נגד פסקי השולחן ערוך / קונטרס מאת הרב חיים ויקטור וידאל דיין בבית הדין הגדול בירושלים
14/03/2024  דפי עבודה על ספר ישעיהו פרק נד לפי תוכנית הלימודים / עמירם דומוביץ

 

07/03/2024  מהות הכלל של ''לא לקרב ולא לרחק''; התנאים והכללים לפיצוי גירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה
07/03/2024  סמכות בית הדין לדון במזונות ילדים / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
07/03/2024  קבלת עדות יועץ נישואין שלא בפני בעל דין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

05/03/2024   הסמכות לדון ולו אגב גררא במישור שבין צדדים שחלוקת רכושם נידונה בבית הדין בשאלת בעלותם בנכס הרשום על שם צד ג'' אימתי / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
05/03/2024  חקיקה אישית (פרסונלית) / אביעד הכהן
05/03/2024  עוד על סיכול חוזים / מיכאל ויגודה

 

03/03/2024  בדיקה מיטוכונדריאלית לענין בירור יהדות / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות
03/03/2024  כתובה מרובה איזון משאבים מזונות ילדים / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

29/02/2024  פונדקאית נכרית לבעלת ביצית יהודיה / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון
29/02/2024  היתר גביית מזונות עבר בהוצל"פ למרות חלוף זמן רב / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
29/02/2024  כתובה שנטען כי הבעל שינה את הסכום במרמה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה

 

08/01/2024  תוקף הסכם גירושין שנחתם ואושר בהעדר המייצג; מעמדו על פי הלכה של עורך הדין בעת ייצוג / פסק דין מבית הדין האזורי באשדוד

 

01/01/2024  דין מורדת בשגגה ושלא מחמת שנאה / נימוקי פסק הדין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
01/01/2024  בקשה לביטול צו ירושה ולקיום בדיקות גנטיות לנפטר כדי לאשש את הבקשה / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
01/01/2024  מזונות ילדים ''מדין צדקה'' כשהאב דל והאם משתכרת; כתובה מוגזמת – ביסוס המנהג לחייב בחלקה לפחות ולא לקבוע כי כולה בטלה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

31/12/2023  עוד על סיכול חוזים / מיכאל ויגודה
31/12/2023  ניתוק מים וחשמל לצרכן בשל חוב כספי לספק / אביעד הכהן

 

26/11/2023  תיקי ניכור הורי בבתי הדין הרבניים – זיהוי, דרכי התמודדות והצעת פתרונות / הרב יצחק אושינסקי - אב"ד, בית הדין הרבני ירושלים.

 

19/11/2023  אחריות לאומית כשיקול פסיקה: ניתוחי מתים כמקרה-בוחן / נריה גוטל
19/11/2023  "קריאה לתוך החוק" (reading in) – בין המשפט העברי למשפט המדינה / אביעד הכהן

 

16/11/2023  חיוב יורש בהסכם בוררות של מורישו / אברהם קלמנזון
16/11/2023  עונש מוות במורשת ישראל ובמדינת ישראל / יעקב שפירא

 

06/11/2023  תביעה לביטול הסכם בטענה כי נעשה תחת לחץ / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
06/11/2023   תום עיכוב ההליכים שמכוח החוק להסדר התדיינויות למרות אי־מיצוי הליך יישוב הסכסוך ואי־היכולת להורות כי ימי ההליך שלא מוצה לא יבואו במניין / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
06/11/2023  שכר טרחתו של נאמן הקדש – הסמכות והשיקולים לקביעתו / פסק דין מביצ הדין הגדול בירושלים

 

05/11/2023  "אמון ושליטה" - - קורס קואצ'ינג לשליטה אישית - פודקאסט חדש

 

01/11/2023  פקיעת עיכוב ההליכים שמכוח החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה בהתאם למועד הקבוע בחוק / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
01/11/2023  פשרה הקרובה לדין בתיקון ויישום הסכם לפי מגמתו ורוחו משנודעו נתונים שבעקבותם מימושו ככתבו חוטא להם / החלטה מבית הדין הדול בירושלים
01/11/2023   קביעת הסכם מזונות כי כעבור זמן תתאפשר תביעה נוספת בעניינם – מותנית ב''שינוי נסיבות'' או אינה מותנית בו / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
01/11/2023  קטטות ממושכות המביאות למאיסות כעילה לגירושין וביצוע הגירושין טרם תום יתר ההליכים / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

חדש באתר מחודשים קודמים

 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות