Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר

דעת - חדש באתר
03/03/2024  בדיקה מיטוכונדריאלית לענין בירור יהדות / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות
03/03/2024  כתובה מרובה איזון משאבים מזונות ילדים / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

29/02/2024  פונדקאית נכרית לבעלת ביצית יהודיה / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון
29/02/2024  היתר גביית מזונות עבר בהוצל"פ למרות חלוף זמן רב / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
29/02/2024  כתובה שנטען כי הבעל שינה את הסכום במרמה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה

 

08/01/2024  תוקף הסכם גירושין שנחתם ואושר בהעדר המייצג; מעמדו על פי הלכה של עורך הדין בעת ייצוג / פסק דין מבית הדין האזורי באשדוד

 

01/01/2024  דין מורדת בשגגה ושלא מחמת שנאה / נימוקי פסק הדין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
01/01/2024  בקשה לביטול צו ירושה ולקיום בדיקות גנטיות לנפטר כדי לאשש את הבקשה / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
01/01/2024  מזונות ילדים ''מדין צדקה'' כשהאב דל והאם משתכרת; כתובה מוגזמת – ביסוס המנהג לחייב בחלקה לפחות ולא לקבוע כי כולה בטלה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

31/12/2023  עוד על סיכול חוזים / מיכאל ויגודה
31/12/2023  ניתוק מים וחשמל לצרכן בשל חוב כספי לספק / אביעד הכהן

 

26/11/2023  תיקי ניכור הורי בבתי הדין הרבניים – זיהוי, דרכי התמודדות והצעת פתרונות / הרב יצחק אושינסקי - אב"ד, בית הדין הרבני ירושלים.

 

19/11/2023  אחריות לאומית כשיקול פסיקה: ניתוחי מתים כמקרה-בוחן / נריה גוטל
19/11/2023  "קריאה לתוך החוק" (reading in) – בין המשפט העברי למשפט המדינה / אביעד הכהן

 

16/11/2023  חיוב יורש בהסכם בוררות של מורישו / אברהם קלמנזון
16/11/2023  עונש מוות במורשת ישראל ובמדינת ישראל / יעקב שפירא

 

06/11/2023  תביעה לביטול הסכם בטענה כי נעשה תחת לחץ / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
06/11/2023   תום עיכוב ההליכים שמכוח החוק להסדר התדיינויות למרות אי־מיצוי הליך יישוב הסכסוך ואי־היכולת להורות כי ימי ההליך שלא מוצה לא יבואו במניין / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
06/11/2023  שכר טרחתו של נאמן הקדש – הסמכות והשיקולים לקביעתו / פסק דין מביצ הדין הגדול בירושלים

 

05/11/2023  "אמון ושליטה" - - קורס קואצ'ינג לשליטה אישית - פודקאסט חדש

 

01/11/2023  פקיעת עיכוב ההליכים שמכוח החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה בהתאם למועד הקבוע בחוק / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
01/11/2023  פשרה הקרובה לדין בתיקון ויישום הסכם לפי מגמתו ורוחו משנודעו נתונים שבעקבותם מימושו ככתבו חוטא להם / החלטה מבית הדין הדול בירושלים
01/11/2023   קביעת הסכם מזונות כי כעבור זמן תתאפשר תביעה נוספת בעניינם – מותנית ב''שינוי נסיבות'' או אינה מותנית בו / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
01/11/2023  קטטות ממושכות המביאות למאיסות כעילה לגירושין וביצוע הגירושין טרם תום יתר ההליכים / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

 

30/10/2023  אנטישמיות - פודקאטסט העוסק במקורות האנטישמיות במהלך ההסטוריה היהודית

 

17/10/2023  השיקולים בבקשת סעד זמני לצמצום חיוב מזונות / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

 

16/10/2023  מתי ''כיעור'' הוא ראיה לאסור את האישה על הנטען, איסור מזנה ה''אומרת מותר'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
16/10/2023  נוהלי ושיקולי העברת תיק לבית דין אזורי אחר; משמעות הניסיון להשפיע על דעת בית הדין באמצעות ''עצומה'' / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
16/10/2023  סמכות בתביעה כרוכה הנקנית מההתנהלות במהלכה על אף העדר הכנות בהגשתה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

15/10/2023  גירושין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
15/10/2023  טענת צד לקנוניה של רעהו עם צד ג'' שמכוחה גבה הלה מהם גביית יתר בשל פעולתו לפירעון חובם המשותף / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
15/10/2023  יישומו של הסכם שלא מומש במשך עשרים ושש שנה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
15/10/2023  השיקולים בבקשת סעד זמני לצמצום חיוב מזונות / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

 

10/10/2023  הבהרת פסק דין – הסמכות העקרונית, החובה ההלכתית והמותב הנדרש / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
10/10/2023  הטוען ששב וקידש את גרושתו ואין ראיות לדבריו / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
10/10/2023  השיקולים בבקשת סעד זמני לצמצום חיוב מזונות / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
10/10/2023  השתת צווי הגבלה על סרבן גט ללא זימונו שוב לסידור גט ולמרות טענתו כי לא קוימה הסכמה לבחינת אפשרות השבת שלום הבית בסיוע פסיכולוג מומחה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
10/10/2023  זיהוי כוונת ''שיתוף ספציפי'' והגדרת ''מועד הקרע'' – מדדים ותבחינים / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

09/10/2023  דחיית בקשה לביטול הסכם על רקע מצב נפשי מעורער / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
09/10/2023  
09/10/2023  חיוב כתובה בבעל שסילק את אשתו מהבית ומשרך דרכו עם נשים זרות / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה

 

08/10/2023  התחייבות בהסכם גירושין להעביר דירה השייכת להורים / פסק דין מבית הדין האזורי באריאל
08/10/2023  חיוב כתובה באשה שאינה חייבת בגירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

28/09/2023  הבהרת דיין את פסקו, מידיעתו, ללא תגובה לבקשת ההבהרה / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
28/09/2023   הוראות בשיקול דעת רחב בדבר הסדרי מכירת נכס משותף על בסיס הסכמים וקיזוזי חובות / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
28/09/2023   היתר חשש ממזרות מכוח פקפוק בכשרות עדי הקידושין; סברת מקח טעות בקידושין בשל ''עקרות הדדית''; תלייה בגוי ופקפוק בדין ''יכיר'' בשל היות ''האב'' ''נוגע'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
28/09/2023  הסכם שנטען כי נעשה שלא ברצון חופשי ולא הובן וכי היה רק למראית עין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

27/09/2023  משמורת הבת כשהאם עברה לעיר אחרת ונטל הוצאות הנסיעות / פסק דין מית הדין האזורי בירושלים
27/09/2023  אי־הרשאת ערעור משלא נכללה בבקשת הרשות תשתית לכאורית לנטען בה / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  בעל שהותר לו לשאת אישה שנייה – היורש הוא את אשתו הראשונה? / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
27/09/2023  דחיית בקשה לביטול החלטה ולדיון בתביעות נוספות בהיותה משוללת עילה עובדתית ומשפטית / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים

חדש באתר מחודשים קודמים

 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות