תשורה לעמוס
אסופת מאמרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם
עורך: יוסף עופר ויהונתן יעקבס
581 עמודים | תשס"ז | 2007 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
בשנת תשי"ח, שנת העשור למדינה, ניצח עמוס חכם בחידון התנ"ך העולמי הבינלאומי הראשון, והוכתר לחתן התנ"ך העולמי הראשון. שמו התפרסם כמופת לידענות מופלגת וכסמל לשיבת ישראל לארצו...
קראו עוד
בפתחי השערים 7
שערי פרשנות
המתח בין תורה ל'חכמה' בפירוש רש"י
לספרות החכמה שבמקרא אברהם גרוסמן 13
"הכל הגהתי" – על מהדורות פירוש רש"י
לפרקי המקדש בספר יחזקאל
ולנבואת "שלושת האנשים" יוסף עופר 29
מה בין פירושי רש"י וראב"ע לשיר השירים אליהו עסיס 61
פרשנות פנים-מקראית בפירושי רשב"ם
למגילת קהלת יהונתן יעקבס 71
הרמב"ם ופרשנות שיר השירים יוסף מרציאנו 85
פירושו של רבי אברהם בן הרמב"ם לתורה אמנון בזק 109
פולמוס אנטי-נוצרי סמוי בפירוש רד"ק לנביאים ברינה יוכבד לוי 125
שינוי סדר פסוקים בפירוש רמב"ן לתורה מרדכי סבתו 147
גדולים חקרי לב: רגישות פסיכולוגית
בפירושי רמב"ן לתורה ולאיוב מרדכי כהן 213
פירושו של ר' אברהם בן שלמה התימני
לספר עובדיה – מהדורה מוערת ומבוארת אליעזר שלוסברג 235
בעיניו של אברבנאל: אחאב ואיזבל, כרם נבות
וגירוש ספרד חננאל מאק 257
שערי מקרא
עשרת הדיברות – שנים עשר הלאווין יואל בן-נון 271
בין יהושע 'משרת משה' למשה 'עבד ה'' יהושע רייס 291
"ויחזק האיש בפילגשו ויוצֵא אליהם החוץ" דניאל שוורץ 315
נקי וברוך עד עולם – למשמעותו של מוטיב
שפיכות הדמים בסיפורי דוד נח חכם 327
האם יש מבנה ספרותי שלם לספר עמוס? יונתן גרוסמן 341
מ"עֻנותו" ל"נזרו" – חזרות ומשמעותן
בתהילים קל"ב עמוס פריש 365
גירוש הנשים הנכריות (עזרא ט'-י') –
המסגרת המשפטית, התקדימים,
וההשלכות על קביעת הזהות היהודית שרה יפת 379
שערי חכמה
מעללי אנוש או 'עלילת קדוש'? –
על ידו המכוונת של הקב"ה בסיפור מכירת יוסף שולמית אליצור 405
חקר המקרא והוראתו במוסד אקדמי יהודי משה ארנד 421
חישובים המבוססים על נבואת 490 השנה
שבספר דניאל בשני חיבורים שנמצאו בקומראן חנן אשל 429
"סמים ולבֹנה זכה" – לאור מְסַמֵּן המספרים
והמידות האוגריתי 'כבד' יהושע בלאו 445
"יְדִידְיָהּ", "וה' אֲהֵבוֹ" – המילה ידיד –
תצורה ומשמעות משה בר-אשר 449
"לאזרח גר צדק / מי העיר ממזרח צדק" –
למלאכת גיבושן של מערכות היוצר
של ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי עדן הכהן 473
ריבוי משמעות וגיווני משמעות בפרשנות המקרא אפרים חזן 487
האם יש רשות לדרוש דרשות הלכתיות מן הפסוקים
אף שלא נאמרו בתלמוד? חיים סבתו 499
"ממני יצאו כבושים" – על מאמר תלמודי שהוגה עוזיאל פוקס 521
שערי חיים
פרקים אוטוביוגרפיים 536
כתבי רבי עמוס חכם 577

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.