מעשה בבן מלך ובן השפחה שנתחלפו
פשר מעשה בבן מלך ובן שפחה שהתחלפו / אורה ויסקינד אלפר
פשר הסיפור מעשה בבן מלך ובן שפחה שהתחלפו / הרב שג"ר [אתר ישיבת בית יצחק]
ממעשה בבן מלך שהיה מאבנים טובות
מעשה בבערגיר ועני
מעשה בחיגר
מעשה בחכם ובתם
מקורות פילוסופיים ל"מעשה בחכם ובתם" / יהודה איזנברג
מעשה בבן מלך ובת קיסר
מעשה במלך עניו
ניגונו של האין-סוף / הרב איתמר אלדר
ניתוח הסיפור "מעשה במלך עניו" / אברהם יצחק גרין
מעשה במלך שגזר שמד
מעשה ברב ובן יחיד
פירוש הסיפור במאמרו של ד"ר רון וקס, הנסיעה לר' נחמן מברסלב
מעשה באבידת בת מלך
מעשה בשבעה קבצנים
מחולי למחול - סיפורו של הקבצן חסר הרגלים / שי גיל
לאינטירפריטציה של המעשה בשבעה קבצנים / אברהם כהנא
הרהורים על שבעת הקבצנים / פרופ' שלום רוזנברג
עשרים ואחד סיפורים קצרים של רבי נחמן / מנוסחים וערוכים בידי אליעזר שטיינמן