ברכות לבת-המצווה

מי אני ומה שמי

מה נשתנה?

בת מצווה - בת מצווה

הבן והבת בני מצווה

חובת הבת בקיום מצוות:

1.עשה ולא תעשה

2. מצוות עשה שהזמן גרמה

3. הטעם לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמה

מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים חייבות

פטורות - האם רשאיות לקיים ולברך?

מצוות המיוחדות לנשים:

1. נר שבת

2. הפרשת חלה

הבית שלי

לימוד תורה לבנות ונשים

חובת התפילה לבת ולאישה

מידות טובות בבת ובאישה:

1. גמילות חסד של נשים

2. צניעות הבת

3. גבורת נשים

"אילן, אילן - מה נאה אתה"

זכותן של נשים

"בך יברך ישראל" - ברכת הבנות

חגיגת בת המצווה - מקורות ומנהגים

"אשת-חיל"

נושאים לעבודה עצמית