מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישיב. מצות קורבן מוסף ביום ראש השנה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה, שנאמר (ויקרא כג כד כה) ובחודש השביעי באחד לחודש וגו' והקרבתם אשה לה’ וגו'. ובסדר פנחס (במדבר כט ב ה) מזכיר הקורבן בארוכה.
וכל ענינה כמו שכתבתי במוסף הפסח במצות קורבן מוסף של כל שבעת ימי הפסח שבסדר זה (מצוה רצט).

המצווה בכל הספרים