מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישע. שלא יאכל הנזיר צמוקים - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא יאכל הנזיר צמוקים, שנאמר (במדבר ו,ו) וענבים לחים ויבשים לא יאכל. שלא תאמר הואיל ונשתנה שמם, שנקראים צמוקים ולא ענבים, הותרו. לפיכך באר הכתוב האיסור גם בהם. וכל ענינה במצות הקודמות. ומי שאכל כזית מהם לוקה.

המצווה בכל הספרים