מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתנט. שלא להציל המסית - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנמנע המוסת שלא להציל המסית כשיראהו בסכנת מות ואבוד. ועל זה נאמר (דברים יג ט) ולא תחוס עינך עליו.
וכן אמרו זכרונם לברכה מכלל שנאמר לא תעמוד על דם רעך, יכול אי אתה עומד על דמו של זה? תלמוד לומר ולא תחוס עינך עליו.

שורש המצוה
כתוב בקודמות הבאות על מסית וכל ענינה כמותן.

המצווה בכל הספרים