מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקי"ט ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו גם כן מלהשאיר דבר מבשר פסח שני עד בוקר.
והוא אומרו עליו:
"לא ישאירו ממנו עד בוקר" (במדבר ט, יב).
וגם זה נתק לעשה כראשון.

שפב. שלא להותיר כלום מבשר הפסח שני למחרתו - ספר החינוך

שלא להותיר כלום מבשר הפסח שני למחרתו שהוא יום חמשה עשר באיר, שנאמר (במדבר ט יב) לא ישאירו ממנו עד בקר. כל ענינה בלאו הבא על זה בפסח ראשון, הכתוב בסדר בא אל פרעה, והוא שם לאו שני (מצוה ח).

מצווה שפג: מצוות לא תעשה, שלא להותיר מפסח שני עד בוקר - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רלב] מצוות לא תעשה, שלא להותיר מבשר פסח שני עד בוקר.
שנאמר: "לא תותירו ממנו עד בוקר" במדבר ט, יב.

מראי מקומות:
מסכת פסחים פרק ט';
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה קי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ח.