מנהגי עדות ישראל בחנוכה
חשמונאים א, מתוך הספרים החיצוניים - בתרגום פלסנר
חשמונאים ב, מתוך הספרים החיצוניים - בתרגום פלסנר
מדרש לחנוכה / י. ד. אייזנשטיין
מדרש מעשה יהודית / י. ד. אייזנשטיין
מגילת אנטיוכוס
הלכות חנוכה מאת הרב יוסף צבי רימון
אלהי אברהם ואלהי אריסטו / יהודה איזנברג
נס המהפכה החשמונאית / י. ה. ייבין
חז"ל וחג החנוכה / שמואל ספראי
נפילת יהודה במערכת ליש / שרגא גפני
מערכת כפר שלם ומערכת חדשה / שרגא גפני
חג החנוכה - ספר חשמונאים א, ד
מצוות נר חנוכה - מסכת שבת כא, ב
הלכות חנוכה - הרב ש' מן-ההר; ספר התודעה
למה חוגגים את חג החנוכה? / יהושע רוזנברג
מדוע מדליקים נרות בחנוכה? / יהושע רוזנברג
יהודה ורומי / הרב שמשון רפאל הירש
מלחמות הגבורה של יהודה המכבי / ברוך קנאל
טיב העונה בחנוכה / אמוץ כהן
מנורות / חיים אודם
חידוני חגים / אריה פלהיימר
נר מצווה – על נר חנוכה – לרבי יהודה ליוואי, המהר"ל מפראג
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא חודש כסלו
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא חנוכה