מנהגי עדות ישראל בט"ו בשבט
דיני החודש - ספר התודעה
קצת דינים בברכת הפירות - ספר התודעה
מקורות מספר החינוך
תרומות ומעשרות - מקורות מן התורה
דרך ההפרשה למעשה - יהודה איזנברג
היכן ומתי חייבים במעשרות - הרב ש' מן-ההר
עקרונות ההפרשה - הרב ש' מן-ההר
ערלה ונטע רבעי - ספר החינוך
דיני ערלה ונטע רבעי - הרב ש' מן-ההר
שבט / הרב שמשון רפאל הירש
לימוד נוסח הפרשת תרומות ומעשרות - הדגמה אינטראקטיבית
ט"ו בשבט בחצרות צדיקים / בצלאל לנדוי
תולדות ראש השנה לאילן / אברהם יערי
אילנות אצל קדמונינו / אמוץ כהן
בין אילן לירק / י. תא-שמע
פיוטים לסעודת ט"ו בשבט / אברהם יערי
בשבט ראש השנה למעיינות / אמוץ כהן
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא חודש שבט