יעוץ רוחני ראשוני לצעיר דתי בעל דחפים הומוסקסואליים / ד"ר יואל ב. ולוולסבי, הרב ד"ר דב ב. ווינשטיין