הדסה היא אסתר
ספר זיכרון להדסה אסתר (דסי) רבינוביץ ז"ל קובץ מאמרים על מגילת אסתר.
עורך: אמנון בזק
328 עמודים | תשע"א | 2010 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
סיפורה של מגילת אסתר, הוא סיפור של בת ישראל, העומדת מול מצוקותיה של שעה קשה, ויכולה לה. צירוף נדיר של תכונות אופי מיוחדות...
קראו עוד
עִם הספר 9

שער ראשון: מגילת אסתר מעוטרת לזכרה של דסי ז"ל (מהדורת צילום) 11

שער שני: קובץ מאמרים על מגילת אסתר 29
"וכאשר אבדתי אבדתי" - בין בת שבע לאסתר / אמנון בזק 33
מגילת ההפך / יואל בן נון 47
ייחודו של נס פורים / מרדכי ברויאר 55
בין משתה לצום במגילת אסתר / יונתן גרוסמן 73
מגילת אסתר - תחפושת ספרותית / דוד הנשקה 93
דברי שלום ואמת / אברהם וולפיש 107
תפקידן של דמויות המשנֶה במגילת אסתר / רות וולפיש 141
"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" - מדוע? / יעקב מדן 151
לשון בתחפושת - לשונה של מגילת אסתר / אליהו נתנאל 171
משגיא לגוים - ויאבדם / מרדכי סבתו 195
"המן מן התורה מניִן?" - פרשת גן עדן כמפתח להבנת המגילה / אוריאל עיטם 205
היסטוריה, ספרות ורוח הקודש - על אחד מענייניה של מגילת אסתר /
ישראל רוזנסון 225
מדוע לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה? / אברהם שמאע 237

שער שלישי: דסי 249

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.