מחיר: 100 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-50-6 :ISBN
ובחג הסוכות
קובץ מאמרים על חג הסוכות
עורך: אמנון בזק
458 עמודים | תשע"א | 2010 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
חיבה מיוחדת רוחש עם ישראל לחג הסוכות, "זמן שמחתנו", לאורך כל הדורות. תכניו המגוונים של החג והמנהגים השונים שהתווספו לו לאורך הדורות...
קראו עוד
ספרי הסדרה: סדרת החגים
לרכישת הסידרה כולה
פתיחה 7
שער ראשון: אופיו של היום
חג הסוכות-אסיף וכפל המשמעות של הרגלים יואל בן-נון 11
חג הסוכות כחג ה' וכגולת הכותרת של חגי תשרי תמיר גרנות 33
"ובחג נידונין על המים" ברוך גיגי 73
בין יום הכיפורים לסוכות – בין פנים לחוץ יונתן פיינטוך 93
בנתיב ניסוך המים יצחק ברנד 103
פסח וסוכות, משכן ומקדש אמנון בזק 117
שער שני: מצוות היום – הסוכה וארבעת המינים
"לך" ו"לכם" – היחס בין מצוות סוכה ולולב
בתלמוד הבבלי אברהם וולפיש 129
סוכה וארץ ישראל חיים נבון 157
"הביאני המלך חדריו" – הסוכה כמקדש,
כחופה וכחדר ייחוד רון וקס 171
ארבעת המינים, מן המקדש לבית הכנסת –
עיון בתיאורי קיום המצווה במקורות הקדומים יהושע רייס 195
ארבעת המינים – מן המקורות ועד להלכה למעשה יוסף צבי רימון 217
כשרות אתרוגים מורכבים – היבטים הלכתיים וביולוגיים משה רענן 257
שער שלישי: הקריאות בתנ"ך
מבנים מוסתרים בפרשות חג הסוכות מאיר שפיגלמן 309
הַקְהֵל וקהלת בחג הסוכות יעקב מדן 335
היבטים חינוכיים בלימוד מגילת קהלת דוד נתיב 365
האם ניתן לראות את פני ה'? – למשמעות קריאת התורה
בשבת חול המועד יצחק מייטליס 373
ברכת משה בנימין גזונדהייט 377
שער רביעי: סוכות בפיוט ובאמנות
פיוטי ההושענא של ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי
ויחסם לפיוטי ההושענא של רב סעדיה גאון עדן הכהן 407
אמונה לזמן צל – האמונה כהכרעה יצירתית
בסרט 'האושפיזין' צבי כרמלי 445

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.