בראש השנה ייכתבון
קובץ מאמרים על ראש השנה
עורך: אמנון בזק
294 עמודים | תשס"ג | 2002 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
מבין כול מועדי ישראל, דומה כי ראש השנה הוא הנעלם והמסתורי שבכולם. בתורה שבכתב נזכרו רק שתי מילים המיוחדות למועד זה - "זכרון תרועה"...
קראו עוד
ספרי הסדרה: סדרת החגים
לרכישת הסידרה כולה
פתיחה 7
שער ראשון: אופיו של היום
ראש השנה או ראשית השנה? יואל בן-נון 11
ראש השנה והושענא רבה - מחגי מקדש לימי דין יצחק ברנד 21
'היום הרת עולם' - לאור 'לידתם' המחודשת
של נח ויונה יונתן גרוסמן 41
יום הדין בתורת התנאים אברהם וולפיש 61
מסכת ראש השנה - בעיות ופתרונות יהודה שביב 87
הנסיעה לר' נחמן מברסלב לראש השנה -
אתגר, ניסיון ותיקון האמונה רון וקס 97
שער שני: הקריאות בתורה וההפטרות
"ויאמר הנני" - דמותו של אברהם בפרשת העקדה יהונתן יעקבס 119
"תקעו לפני בשופר של איל
כדי שאזכור לכם עקדת יצחק" -
ציור העקדה בבתי הכנסת העתיקים ומשמעותו יהושע רייס 133
על שתי הפטרות ועל שתי עקרות יעקב מדן 149
זמן חיבורה של תפילת חנה אמנון בזק 207
שער שלישי: השופר והתפילות
תוקף קדושת היום -
יישומים פרשניים לפיוט 'ונתנה תוקף' ישראל רוזנסון ואורי אהרן 219
'יִנּוֹן וְאֵלִיָּה אֲנִי שׁוֹלֵחַ' - עיון בשניים מפיוטי העקדה אליהו נתנאל 243
אספקטים זואולוגיים בהלכות שופר משה רענן 269

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.