מחיר: 100 ש"ח
מסת"ב: 965-7086-26-4 :ISBN
וביום צום כיפור ייחתמון
קובץ מאמרים על יום הכיפורים
עורך: אמנון בזק
393 עמודים | תשס"ה | 2004 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
יום הכיפורים הוא המיוחד שבכל ימי השנה: מעבודת הכוהן הגדול בזמן המקדש, דרך אווירת התשובה, הפיוס והסליחה, המלווה ביום זה את עם ישראל לדורותיו...
קראו עוד
ספרי הסדרה: סדרת החגים
לרכישת הסידרה כולה
פתיחה 7
שער ראשון: אופיו של היום
מכפרת המשכן אל כפרת הגבולין (ויקרא כ"ג, כו-לב) יונתן גרוסמן 11
יום הכיפורים - חג החירות והשמחה יהודה שביב 25
עינוי יום הכיפורים ומשמעותו חיים נבון 33
שער שני: עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים
הכוהנים, המשכן ואוהל מועד ביום הכיפורים מאיר שפיגלמן 43
שני שעירי יום הכיפורים יונתן פיינטוך 73
קטורת יהודה ברנדס 91
אחרי מות שני בני אהרן - המקשר והמפריד
בין מיתת בני אהרן לפרשת עבודת יום הכיפורים יאיר קאהן 111
מן התוהו אל המדבר - הרהורים על עבודת יום הכיפורים
בתורה, במדרש ובפיוט ישראל רוזנסון 123
שער שלישי: ספר יונה
עיונים בספר יונה בנימין גזונדהייט 151
על מה התפלל יונה במעי הדג? -
מקומו של פרק ב' בספר יונה יהושע רייס 199
אדם בורח מייעודו דוד נתיב 213
שער רביעי: התפילות והפיוטים
לבירור הרכבה וייחוסה של קרובת 'אב ידעך מנוער'
לתפילת הנעילה שולמית אליצור 223
כְּמֵהָה יוֹנָתְךָ בְּקוֹל עָרֵב / לְךָ כַּיּוֹנָה לְעֵת עֶרֶב -
קטעים מקומפוזיציה קדומה לתפילת הנעילה עדן הכהן 231
'שמו נקדש בקרוביו' - מות בני אהרן בפיוטי עקדה
ליום הכיפורים אפרים חזן 261

תשובת אמת ותשובה של רמיות -
לגלגולה של רשימת בעלי תשובה במדרש ובפיוט יואב ברזלי 277
סיפור רבי אמנון ממגנצא ומקבילותיו במקרא יונתן ברויאר 301
מסגרת ותוכן בקיום מצוות - עיון בהפטרת יום הכיפורים אמנון בזק 311
מיראה לאהבה - עיון במזמורים ק"ל-קל"א בתהילים יהונתן יעקבס 317
הרחת בשמים ורחיצת ידי הכוהנים במֵי בושם
ביום הכיפורים אברהם אופיר שמש 327
שער חמישי: תשובה
'שתי תשובות בדבר' - מהלכי תשובה ב'אורות התשובה' יצחק ברנד 343
החטא והתשובה בחייו ובהגותו של
רבי שמחה בונים מפשיסחא אהוד רוסט 357
משמעות החומרות ההלכתיות הנהוגות בעשרת ימי תשובה יוסף צבי רימון 377
שני סיפורי ערב יום הכיפורים בלהה אדמנית 385

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.