משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים, ירושלים


ת ש ל " ותוכן:

צוות המחברים

ה ק ד מ ה

פרק 1: מהי אבדה?

פרק 2: המוצא

פרק 3: ההכרזה

פרק 4: הטיפול באבדה

פרק 5: סימנים

פרק 6: הנחה

פרק 7: השבת אבדה לשונאך

פרק 8: השבת אבדה בזמן שבית-המקדש היה קיים

פרק 9: השבת אבדה באמצעות המשטרה


תקציר: דיני השבת אבדה לגן הילדים.

מילות מפתח:
גן ילדים, גיל רך, אבדה, אבידה.