מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישכז. שלא נעשה עבודה גם באילנות - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא נעשה עבודה גם באילנות בשנה השביעית, שנאמר (ויקרא כה ד) וכרמך לא תזמור. ולשון ספרא (בהר א ו) הזרע והזמיר פירוש, 'לא תזרע ולא תזמור' - בכלל היו, כלומר בכלל שביתה היו, שכבר אמר 'ושבתה הארץ', וכן 'שנת שבתון יהיה לארץ', ולמה יצאו? להקיש עליהם: מה זרע וזמיר מיוחדין, שהן עבודה בארץ ובאילן וכו', כדאיתא התם.
עניין מצוה זו כמצות הקודמות. וקצת פרטיה כתבתי גם כן בפרשת אם כסף תלוה תראנו משם (מצוה פד).

המצווה בכל הספרים