מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתמג. שלא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים. שנאמר (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך [מעשר דגנך] ותירשך. כל עניין מצות איסור התירוש כעניין מצות הדגן, אין צורך להאריך בה הדבור.

המצווה בכל הספרים