מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתנז. שלא לאהוב המסית - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנמנענו כמו כן שלא להטות אוזן לדברי מסית ולא לחבב אותו בשום דבר.
ועניין מסית, הוא מי שמסית אחד מבני ישראל ללכת לעבוד עבודה זרה, כגון שישבח לו פעולת עבודה זרה וישבחנה לו כדי שילך אחריה ויעבדה, ויצא מתחת כנפי השכינה. ועל זה נאמר (דברים יג ט) לא תאבה לו.

משורשי המצוה
כעניין הכתוב במצוה הקודמת לה, ודיניה והנהגתה בכל, תגיד עליה חברתה.

המצווה בכל הספרים