מנהגי עדות ישראל ביום הכיפורים
הורני ה' דרכך - ההכנה ליום הכפורים על פי מזמור כ"ז בתהלים / אברהם ישראל שריר
עבודת יום הכיפורים בבית המקדש בימי בית שני / שמואל ספראי
הדלקת נרות ביום הכיפורים / ד"ר נ. וואהרמאן
מנהגי "כל נדרי" / שלמה אשכנזי
ימים נוראים אצל עדות המזרח / פרופ' יוסף יואל ריבלין
מנהגי יום כיפור באפגניסטן / ראובן קשאני
הלכות תשובה - רמב"ם
יום הכיפורים - ספר החינוך
דיני יום הכיפורים - ספר התודעה
ונתנה תוקף / יהושע רוזנברג
ספר יונה
שלוש בריחותיו של יונה
הוראת הימים הנוראים בבתי"ס בחו"ל / ברוך אברמוביץ ועמירם דומוביץ
סדר הקרבת מוסף של יום הכיפורים / מרדכי בר"ש ברויאר
הצום והסיגוף במחשבת ישראל / יהודה ליב גירשט ז"ל
"ימים נוראים" בתימן / יצחק שבטיאל
עינוי יום הכיפורים ומשמעותו / חיים נבון
יום הכיפורים במקדש - מתוך אוסף האיורים של מכון המקדש
"מעלה עשן" בעבודת יום הכיפורים / ב"צ לוריא (pdf)
תשובה של ר"ה ותשובה של יום הכיפורים / אליעזר דניאל יסלזון
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא יום כיפור