הקשר בין הפרשה להפטרה

יהושע רוזנברגהפטרת פרשת בא
הפטרת פרשת קדושים

הפטרת פרשת אמור

הפטרת פרשת בהעלותך

הפטרת פרשת החודש