בית הועד

בית הועד

לעריכת כתבי רבותינו. קובץ מאמרים בסוגיות הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה בעריכת: יואל קטן ואליהו סולוביצ'יק

פרסום מחודש למאמרים ישנים