מבוא לגיליון

מבוא לגיליון

  • סרגון מגרש 150,000 ישראלים משומרון
    ישעיהו מנבא על שובם של הגולים. תולדות מלכות אפרים. הנביא הושע בן בארי המלוכה בשפל - הנבואה בשיאה. חורבן שומרון ומלוכת אחז מזה - וישעיהו ומיכה מזה.