גיליון מס' 25: הנביא ירמיהו נאסר

גיליון מס' 25: הנביא ירמיהו נאסר

(כ"ז באייר ג' קע"ב ליצירה - 588 לפסה"נ)

מבוא לגיליו

    • הנביא ירמיהו נאסר
      סכסוך בין המלך צדקיהו והשרים. הפגנה ברחובות תל אביב. אנרכיה באתונה. בבל – בירת העולם.

מאורעות בעולם

מאורעות ישראל

משוט בעולם

מפה לאוזן

מושגים