חרם על שירי הומירוס
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חרם על שירי הומירוס

חרם על שירי הומירוס

סיקיון.

 שנאתו העזה של קלאסטינוס הטיראנוס (מושל עריץ) של סיקיון לעיר הצורית ארגוס הביאה אותו להכרזת חרם על גדול משוררי כל היוונים, הומירוס.

 

העריץ הגיע לכלל דעה ששירי הומירוס משבחים יתר על המידה את ארגוס ואת גיבוריה וזהו בניגוד לרגש האיבה שהוא קלאסטינוס מטפח אותה לגבי אותה עיר.

 

חרם זה הוא צעד שני לאחר האיסור על פולחן האל-הגיבור אדרסטוס.