המעיין

המעיין

כתב עת מוצא לאור על ידי מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל
המייסד והעורך הראשון, [תשכ"ד - תשס"ב] - ר' יונה עמנואל
העורך: הרב יואל קטן

מאמרים נבחרים (טקסטואלי)

גיליונות לפי סדר הופעתם תשי"ג-תשס"ו (פורמט PDF)

גיליונות מתוך אתר ישיבת שעלבים (תשס"ז ואילך)