אסיא - הלכה ורפואה

אסיא - הלכה ורפואה

ASSIA - A Journal of Jewish Ethics and Halacha עורך: ד"ר מרדכי הלפרין