גיליון מס' 20: קרע בעם - הוקמה מלכות עצמאית בצפון

גיליון מס' 20: קרע בעם - הוקמה מלכות עצמאית בצפון

(ט"ז באייר ב' תתכ"ז ליצירה - 933 לפסה"נ)

מבוא לגיליון

מאורעות בעולם

מאורעות ישראל