יהודי תל-אביבי ממונה על הצפרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

יהודי תל-אביבי ממונה על הצפרים

מה נשמע בתל-אביב?

יהודי תל-אביבי ממונה על הצפרים

(צרור ידיעות מאת כתבנו הבבלי)

 

בהלה השתררה בביתו של חנניה בן מנחם כאשר בשבת האחרונה הופיעו לפתע לובשי-מדים בבליים והזמינו את חנניה לנסוע אתם מיד בבלה.

 

רק לאחר עבור הבהלה התברר שהפעם לא לרעה נתכוונו שליחי חצר המלוכה; כי אם לכבוד.

 

כי הנה נודע בחצר המלוכה שחנניה בקי הוא בכל תורת הצפרים למיניהן, וכי בגנו בירושלים גידל מאתיים שבעים ושבעה מינים. רכושו זה נלקח על השלל, אך רובן של הצפרים מתו באשר לא היה איש שידע לטפל בהן.

 

כעת הגיעה הידיעה לאוזני נבוכדנאצר על מגדל הצפרים הירושלמי המתייחס לשלמה המלך שידע לשון כל-חי, ומלך בבל ציווה להביא לפניו את האיש.

 

חנניה סרב לנסוע עם שליחי המלך מחמת קדושת השבת. הרצים נשארו בתל אביב עד למחרת היום ולקחוהו בכבוד מלכים בבלה.

 

בהגיעו לשם נתמנה על כל צפרי המלך; גם כל משפחתו הורשתה להשתקע בבבל בביתן מפואר שבגן המלך.