אנטישמיות במהלך הדורות

עלילות דם
מוצא עלילות הדם / פרופ' דוד פלוסר
תורכיה ועלילת הדם - עמדת שלטונות הקיסרות העותומנית בעלילות הדם / פרופ' ח. ז. הירשברג
עלילת הדם בתולדות ישראל / בצלאל לנדוי
עלילת דמשק / פרופ' יוסף יואל ריבלין
שרטוטים לקורות עלילת הדם ברוסיה / יצחק, דוב מרקון

משפטים אנטישמיים
עלילת בייליס / שמואל בן-אשר
הילזנר וטיסה-אסלר / מאיר פרבר
פרשת דרייפוס / מנחם הכהן
הרשל גרינשפן / שמואל חגי
פרשת פרנקפורטר / מאיר שפר
משפטים בתימן / הרב יוסף קאפח
משפט טרינטו / דניאל קארפי
שלום שווארצברד / יצחק אורן

אישים יהודיים במרכז סערות אנטישמיות
עלילת בייליס / שמואל בן-אשר
הילזנר וטיסה-אסלר / מאיר פרבר
פרשת דרייפוס / מנחם הכהן
הרשל גרינשפן / שמואל חגי
שלום שווארצברד / יצחק אורן
פרשת פרנקפורטר / מאיר שפר
היהודי זיס / ד"ר יעקב רוטשילד

אנטישמיות בנצרות ובאיסלם
שינאת היהודים באיסלם / ד"ר שמעון מרכוס
הנצרות ושינאת ישראל / פרופ' דוד פלוסר
קידוש ה' בימי הביניים / שלמה אשכנזי
דמות היהודים בעיני המוסלמים בימי הביניים / ד"ר א. אשתור

ספרות אנטישמית
הספרות האנטישמית / ד"ר יעקב רוטשילד
הספרות האנטישמית הפולנית / ד"ר מאיר בלבן
ויכוחים של קידוש השם / שמואל חגי

האנטישמיות לדורותיה
האנטישמיות בעולם העתיק / פרופ' יהושע גוטמן
האנטישמיות מבחינה סוציולוגית / פרופ' אריה טרטקובר
סיפור על שנאת ישראל בימי קדם / הדה יזון
נגד אפיון / יוסף בן מתתיהו
מוצא עלילות הדם / פרופ' דוד פלוסר
בין יהודים לאומות העולם / מתוך "להיות יהודי" יהודה איזנברג
הנצרות ושינאת ישראל / פרופ' דוד פלוסר
האנטישמיות בתקופה החדשה (1850-1500) / ד"ר פנחס רוזנבליט
לתולדות שנאת-ישראל באמריקה / הרב חיים ראובן רבינוביץ
אנטישמיות ואמנציפציה / משה קטן
האנטישמיות ברפובליקה הויימארית בגרמניה / יהודה בן אבנר
קהילות הקודש בגולה שחרבו
סארטר על אנטשימיות, יהדות, ציונות וישראל / ד"ר נפתלי אילתי
שרפת התלמוד בקאמניץ פודולסק / אברהם יערי
גזירות על ספרים עבריים / יוסף נדבה
קידוש השם ביהדות המזרח / יוסף יואל ריבלין
הנחות יסוד לשאלת היהודים / ב' בורוכוב

מאבק נגד השחיטה היהודית
המאבק נגד השחיטה היהודית / ב. נחמני
דיונים הלכתיים סביב גזירת השחיטה בגרמניה הנאצית / שרה קפלן
המאבק ההיסטורי והמשפטי על השחיטה היהודית / ד"ר זרח ורהפטיג
השחיטה / ישראל מאיר לוינגר