חברה והסטוריה

אפרים אלימלך אורבך / הלכה והיסטוריה
מאיר אוריין / יחיד וציבור
מרדכי ברויאר / עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים
ירמיהו ברנובר / השפעת החברה והאידיאולוגיה הסובייטית
אליעזר ברקוביץ / אחריות האדם והשגחה בהיסטוריה
אליעזר בשן / התמודדות חכמי הספרדים להשגת צדק חברתי
אליעזר גולדמן / הממד ההיסטורי וההלכה
יהושע הורוביץ / רבי חיים אור זרוע ויחסו לחברה של הגויים
צבי וינברג / התחושה כלפי אירועי העבר בחברה המקראית
משה חלמיש / יחסי צדיק ועדה במשנת רבי שניאור זלמן מלאדי
שמריהו טלמון / תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא
אליענה אמדו לוי-ולנסי / המקוריות שבתפיסת ההיסטוריה ביהדות - השוואה עם תפיסות אחרות
ישעיהו ליבוביץ / הוגי-דעות בעלי גישה א-היסטורית
אהרן ליכטנשטיין / תהליך וסיום בהיסטוריה
משולם מרגליות / הערות לתפיסה ההיסטורית של התנ"ך
יוחנן סילמן / הכלל האנושי בספר הכוזרי
משה סמט / משנתו החברתית וההיסטורית של ר' נחמן ברלין
מיכאל פוזן / תפיסת ההיסטוריה בעיני הקבלה
זאב פלק / יחיד וציבור במחשבת ישראל
אברהם קריב / ממדי זמן באגדה
פנחס רוזנבליט / גישתו של יצחק בער לחברה ולהיסטוריה
שלום רוזנברג / סתירות ודיאלקטיקה במוסר החברתי, בהגותם של הראי"ה קוק ושל הרב א"ש תמרת
יעקב רוטשילד / דובנוב, גרץ, יעבץ - סקירה השוואתית
יעקב יהושע רוס / הרמב"ם והקידמה - התפיסה ההיסטורית של הרמב"ם
אליעזר שביד / השיבה אל ההיסטוריה בהגות היהודית
שמואל שילה / מסירת יחיד כדי להציל את הרבים
זאב שפנייר / התרומה של הפסיכו-היסטוריה לחקר ההיסטוריה