חנוך אלבק / הנישואין בימים קדומים
ד"ר אברהם ארזי / נישואין בהלכה ובאגדה
ד"ר אליהו אשתור / סדרי הנשואין בגלות ישמעאל בימי הבינים
י. בן חגי / נישואין אצל בני עדות המזרח בישוב הישן
אברהם בן יעקב / ממנהגי החתונה בבגדאד
ד"ר יהושע הורוביץ / נשואין ומנהגי נשואין בספרות ותקופת הגאונים
עזריאל הילדסהיימר / תולדות ברכות אירוסין ונישואין
הרב חיים דוד הלוי / בהסדר יחסי ממון בין בני זוג
הרב יהודה הרצל הנקין / ישיבת אנשים ונשים ביחד בחתונות
יוסי ויליאן / שבירת כוס בחתונה - מנהג ומקורו
יעקב יהושע / המסגרת המשפחתית אצל יהדות המזרח בעבר ובהווה
אברהם יערי / מנהגי נישואין אצל יהודי ארצות המזרח
משה ישמח / ריבוי נשים בישראל
הרב אילן כהן / דין כיסוי ראש לנשים
רן כלילי / תכלית הנישואין
ד"ר מיכאל ליטמן / חובת האישה לגור עם הורי הבעל
ד"ר מיכאל ליטמן / חובת האישה ללכת אחרי בעלה בפסיקתם של חכמי מצרים בימי הביניים
מ.ב. לרנר / "זכר לחורבן" בשמחת הנישואין
ד"ר שמעון מרכוס / החתונה ומנהגיה אצל המוסלמים
הרב פרופ' ל. י. רבינוביץ / "הכתובה" - יסודותיה ההלכתיים והשתלשלותה
הרב שמואל ת. הלוי רובינשטיין / נישואין אזרחיים בהלכה
פרופ' יוסף יואל ריבלין / נישואין בישוב הישן של האשכנזים בירושלים
ישראל תא שמע / חופה ונישואין בהלכה
אוסף הכתובות של הספריה הלאומית (מתוך אתר האוניברסיטה העברית)
מנהגי עדות הקשורים להקמת משפחה