כתב התנצלות
רבי ידעיה הפניני הבדרשי
שו"ת הרשב"א חלק א' סימן תיח

מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג
אדר ב' תשס"ג