דיני צבא לחיילי צה"ל
הרב יהושע מאיר בן מאיר / פינוי חללים בשבת וחג במלחמת יום הכיפורים
הרב יהושע בן מאיר / תוקפם של הוראות בטיחות בצה"ל
הרב יהושע בן מאיר / חיילים בתנאי שרב לעניין צומות דרבנן
הרב שלמה גורן / מלחמת מצווה ומלחמת רשות
הרב שלמה גורן / צבא ומלחמה לאור ההלכה
הרב שלמה גורן / תחומין במחנה לאור ההלכה
הרב מרדכי הלפרין / פינוי חללים בשבת
הרב שלמה מן ההר / דיני צבא ומלחמה (23 פרקים)
הרב איל משה קרים / קשרי מלחמה (כ- 300 פרקים)
הרב אבי רונצקי / תשובות לחייל

מאמרים
הרב שלמה אבינר / טוהר הנשק
שלום אוחנה / שיחו בכל נפלאותיו - אוסף מקורות על מלחמת ששת הימים (קובץ pdf)
הרב שלום אופן / הצלת נפשות בספק סכנה
ד"ר אליעזר בן-שלמה / החובה להציל נפשות
הרב שלמה גורן / לחימה בשבת לאור המקורות
שמעון וייזר / טוהר הנשק - חליפת מכתבים
הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין / זאת תורת ההסדר
הרב יעקב מדן / פגיעה באוכלוסייה אזרחית בעת מלחמה
הרב זלמן ברוך מלמד / גדולי תורה - זהו צורך האומה
חיים נבון / על מוסר המלחמה ביהדות
משה צבי נרי'ה / על היתר מלחמה בשבת
הרב שלמה קוק / הצעיר הדתי בשערי צה"ל
הרב אברהם שרמן / איסור מורך הלב וחובת מסירות הנפש בשעת לחימה
לוחמים מבני הישיבות / שיח לוחמים בעשור למלחמת יום הכיפורים

מלחמות ישראל בעבר
ד"ר שמואל אברמסקי / מלחמת החרות של מצדה
ד"ר שמואל אברמסקי / מרד בר כוכבא לאור הגילויים האחרונים
יהודה איזנברג / המלחמה על גבעון
יהודה אליצור / ישראל ואויביו - מלחמה ושלום במחשבת המקרא
יהודה אליצור / מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות היהודית
ישראל אפעל / דרכי לחימה של בני ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות
ישראל בן-שם / מלחמת לילה (pdf)
יוסף ברסלבי / מלחמה והתגוננות של יהודי א"י עד מסעי הצלב
ד"ר יוסף ברסלבי / החורף כגורם במלחמות ישראל
הרב שלמה גורן / גבורת מצדה לאור ההלכה
הרב שלמה גורן / מלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודה
שרגא גפני / צבא הפרעונים
שרגא גפני / מערכות דוד נגד עמון-ארם
שרגא גפני / נפילת יהודה במערכת ליש
שרגא גפני / מערכת כפר שלם ומערכת חדשה
שרגא גפני / המערכה והמצור על ביתר
שרגא גפני / מלחמות ישראל על הים
אברהם גרוסמן / המלחמה בפולחן הבעל בימי אחאב
ד"ר זאב וילנאי / הצבא הרומי בארץ ישראל
רב אלוף ד"ר יגאל ידין / הספקת מים בעתות שלום ומצור
פרופ' שמואל ייבין / עלייתה הצבאית של מצרים בימי הממלכה החדשה
אמוץ כהן / נשק וכלי מלחמה במקרא
חיים לשם / גיוס ומערך המלחמה במקרא
ד"ר דוד פלוסר / מרד בר כוכבא ותוצאותיו
ברוך קנאל / מלחמות שאול ודוד
ברוך קנאל / מלחמות דוד מלך ישראל
מלכה שוורץ / שיטות המלחמה בספר יהושע בפרט ובתקופה הקדומה בכלל