דת ומדע


שגית אבו / יחס היהדות להתבוננות בטבע
פרופ' נתן אביעזר / על סתירות בין תורה למדע
ד"ר שלמה ברוך אולמן / מדעי הטבע והאמונה
יהודה אליצור / אמונה ומדע בפרשנות המקרא
הרב יעקב אריאל / השיבוט וההלכה
רבי משה בן מימון / איגרת לקהל מרשילייא, על אצטגנינות ומזל
פרופ' ש. ה. ברגמן / "מדע מאמין"
מרדכי ברויאר / אמונה ומדע בנוסח המקרא
שמעון ג'יאמי / תורת ישראל ותאוריית האבולוציה
דב גינזבורג / זמן בריאת העולם בכתבי חכמי ישראל
פילון האלכסנדורני / על בריאת העולם
ד"ר יואל ב. וולוולסקי / הוראת אבולוציה בישיבה תיכונית
פרופ' מ. זילברג / חשבון הנפש של המדע בן זמננו
חיים נבון / הטבע והתורה במשנתו של הרב סולובייצ'יק
משה שרגא סמט / תגובת ההלכה על המודרניזציה
ד"ר יצחק רפאל עציון / תורת האבולוציה בביקורת המדע המדויק החדיש
יצחק רפאל הלוי עציון / אמת מדעית ואמת דתית (לבעית המדע והדת)
יצחק רפאל הלוי עציון / הפסיכולוגיה של הכפירה והפסיכולוגיה של האמונה
דרור פיקסלר / מדעי הטבע כעזר וכחלק בלימוד מדעי האלוהות
דוד פלוסר / הנס בישראל ואצל האומות
שם טוב אבן פלקירא / ראשית חכמה
הרב פרופ' לוי יצחק רבינוביץ / אמונת ישראל ותאריך בריאת העולם
נחום רקובר / שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'?
פרופ' אברהם שטינברג / תיכפול/שיבוט בני אדם
אפרים שמואלי / "כל החכמות באו מן התורה"
בעיית הנס בהגות היהודית
סוגיות במדע, טכנולוגיה והלכה (מתוך אתר אורט)
The Weakness of the Theories of Creation / by Lubavitcher Rebbe