שני נהרות: הפרת והיאור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שני נהרות: הפרת והיאור

שני נהרות: הפרת והיאור

על שני הנהרות הגדולים ביותר בעולם נאבקים עתה מלכים ועמים. על הפרת מתחרים ביניהם מלכי צפון ודרום, בני עילם ושנער. מי היאור מאדמים בשעות אלו מדמי מצרים, וההיקסוסים אשר זה מקרוב באו כדי לכבוש את העמק הפורה.

 

אם נעמיק לחקור ניווכח לדעת שעל שני נהרות אלה נוצרו הערכים החשובים ביותר בנכסי אדם בחומר וברוח. שני הנהרות נוהרים בכיוונים ההפוכים. האחד מהצפון לדרום השני מהדרום לצפון. שניהם מתפתלים כנחשים ארוכים ואף שפכיהם לימים דומים לראשי נחשים. ושניהם תובעים כל אחד לעצמו את זכות הראשונות בתולדות אדם.