האל ננר בבבל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

האל ננר בבבל

האל ננר בבבל

פולחן ננר שהונהג על ידי המלך השאפני הצעיר אמרפל-חמורבי, לא את אל הירח בלבד הוא בא לשרת.

 

אמרפל הוא הצאצא השישי לשושלת הבבלית שנוסדה על ידי שמואבו. העיר בבל נדמה היה ששקע זכרה לעולמים מאז אותו מעשה מופלא מימי קדם, בהם ניסה נמרוד הגדול למרוד באלי השמים ולבנות מקדש שמגדלו יגיע עד לשמים. על כן קרא לעיר בשם בב-אלו, כלומר שער השמים. אולם אצלנו בני שם, קרויה העיר בבל על שא-ל עליון בלל את לשון הבונים. המרד נכשל והעיר חרבה.

 

מאות בשנים הייתה כיש הסמוכה העיר הראשית, אך האלים הטו ממנה את המים והפרת שינה את אפיקו. על כן נעזבה כיש.

 

כעת יש סבורים שאמרפל הצעיר שואף להעלות את בבל על שאר ערי הנהריים. מוסרים על שקידתו הרבה בלימודים ובייחוד בתולדות שומר מימי סרגון הגדול. כמו כן נודעת ממנו חיבה גדולה לענייני חוק ומשפט. בבל היא עירו של הא-ל מרדוך, שאינו מפורסם ביותר. בנין המקדש לננר אל-הירח בא לומר – כפי שסבורים בחוגים מדיניים – שבבל תירש את אור ששלטה בעבר על כל ארץ הנהריים ואשר ננר, הוא סין אל הירח, היה אלה.

 

עד כאן רמזי שאיפותיו המדיניות של המלך הצעיר. אך מה יאמרו על כך מלכי עילם ומארי ואלסר הוא לארסה?

מתוך "קול אוגרית"