מי הם העברים מייסדי חברון?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מי הם העברים מייסדי חברון?

מי הם העברים מייסדי חברון?

העברים או כפי שהם קרויים בלשון אכד חבירו, ובאוגרית קוראים להם עפירו, הם כולם בני בניו המסועפים של עבר. אין הם מרוכזים בארץ אחת. שבטיהם ומשפחותיהם מפוזרים בין הפרת ועד הנילוס, ממדין ועד ארץ החתים בצפון. יש מהם חיים חיי רועים נודדים, אך גם בערים הגדולות ביותר כאור וחרן, בבל ומארי הם תופשים מקומות חשובים. כשרונותיהם הרבים מכשירים אותם לפקידות גבוהה, כן למשל עברי הוא אחד מעוזריו הראשיים של חמורבי הוא אמרפל מלך בבל.

 

אולם עיקר פרסומם בא להם משני מקצועות: פועלי בנין וחיילים. אין לך מלך היום אשר לא ייתן מחיר רב כדי לשכור אותם לשרותו, ואין לך מקדש בעולם שלא היו בו מתכננים עבריים ופועלים עברים שהקימוהו. אלא שעד כה היו משכירים את כשרונותיהם אלה לאחרים. מפורסמים הם בארץ הנהריים בתי הספר שלהם על שם שמעבר.

 

היום אנו עדים לרוח חדשה הנושבת בין בני משפחה גדולה ומוכשרת לכל. ונציין רק שלוש דוגמאות.

 

א. דרומית מארי חיים השבטים העבריים הידועים בשם בנימינים, כלומר בני ימין, בני דרום. ניכרת מהם נטייה לחיי חופש, והם מטובי החיילים בכל האזור ופחדם על כל הערים.

 

ב. מעשהו של אברם בן תרח העברי מורה על נטייה מהפכנית בעולם האמונות.

 

ג. ייסוד חברון אצלנו מוכיח נטייה להתיישבות קבע ולבנייה לעצמם ולא לאחרים.