פרעה לא טבע בים סוף
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פרעה לא טבע בים סוף

פרעה לא טבע בים סוף

רעמסס- כאן מכחישים בתוקף את הידיעות אשר פשטו כי גם פרעה מרנפתח עצמו טבע בים סוף בשעת הרדיפה אחר העברים, כשבאופן בלתי צפוי עלו המים וכיסו על כל רכב מצריים.

 

אמנם מרוב צער ובושה לא הופיע מרנפתח זה שלושה חודשים במקום פומבי, אך הוא ניצל בנס. לעומת זאת טבעו שני בניו ולאחר מות בנו בכורו במכת הבכורות, אין לו יורש עוד, אלא אם כן ייוולד לו עוד בן והוא זקן. מכל מקום מנבאים כאן תסבוכת קשה לאחר מותו.