עשרות ילדים הועלו באש למולך בעיר תענך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

עשרות ילדים הועלו באש למולך בעיר תענך

זוועות הכנענים

עשרות ילדים הועלו באש למולך בעיר תענך

מפי סוחרים אשוריים, שעברו בקרבת מחננו, נמסר על אחד ממעשי הזוועה המחרידים ביותר של הכנענים – שרפתם של עשרות ילדים שהועלו קרבן לאליל הכנעני מולך, בקשר להקמת מקדש חדש בעיר תענך.

 

עדי-ראיה מבין הסוחרים האשוריים מספרים שאלפי אנשים השתתפו בהילולת-הדמים האיומה, קראו בקול אל אלילם, התגודדו בהתאם למנהגיהם בחרבות וברמחים עד שפך-דם ואחר-כך ניגשו לביצוע מעשה התועבה, העברת ילדים באש.

 

סופרנו מוסיף:

מזמן לזמן מגיעות אלינו ידיעות על תועבות הכנענים לעממיהם השונים. ובמסורת עמנו אנו נשתמרו סיפורים רבים על שפלותם וריקבונם המוסרי – בניגוד לרמה הגבוהה של התרבות החומרית שהם הגיעו אליה הודות לשכנותן של מדינות גדולות.

 

אגדה אחת המתהלכת בקרב עמנו מספרת, שכנען בנו של חם ציווה לפני מותו לבניו ולבני בניו לאהוב את הגזל והפריצות ולדבר שקר.

 

ואכן הולכים הכנענים בדרכי אביהם ואף הגדילו להרע.

 

עבודת הבעל והעשתורת, אליליהם הראשיים, כרוכה תמיד בהילולות-פריצות מתועבות, וזה משפיע, כמובן, על כל חייהם שרבה בהם ההפקרות ופריעת המוסר.