העולם משתנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

העולם משתנה

העולם משתנה

העולם נמצא במזל של שנויים עצומים:

 

מצרים יורדת מגדולתה.

 

מלכות החתים עומדת על סף חורבן מוחלט.

 

"גויי הים", בני תרבותה של קנוסוס בירת כפתור שנחרבה, מתרוצצים על פני הים הגדול, נוחתים מפרק לפרק בחוף זה או אחר, נאחזים אי-פה אי-שם, או נהדפים בחזרה הימה ויוצאים שוב לחפש מולדת חדשה.

 

ולעומת זאת עולים ומופיעים בזירה המדינית כוחות רעננים חדשים:

 

עם ישראל יצא משעבוד לחרות וקיבל את תורתו.

 

אשור נהפכת למעצמה אדירה ממדרגה ראשונה.

 

הברברים הצפוניים המכונים "יונים" מקימים מלכויות-ערים בדרומו של הבלקן, באיי הים האגאי ובחופי אסיה הקטנה.

 

סופרינו הגישו למערכת שורה של כתבות מעניינות על המאורעות הגדולים של ימינו ועל התרבויות השונות של העמים שהוזכרו לעיל – ואת הכתבות הללו הננו מביאים לפני קוראינו בעמוד זה. מהן ילמד הקורא את הטעון לימוד, כדי שישכיל להבין את הכוחות הפועלים בעולם, בשעה שהוא עצמו עומד לפני המשימה הכבירה של כיבוש מולדת וכינון מלכות.